The Best Strategies to Get Out of Debt and Handle the Situation with an Easy Mind

It can all begin with a series of unfortunate events: a sudden job loss, an unexpected (and expensive) home repair, a serious illness, or a global pandemic that can knock one’s finances so off track and end up in debt. And it’s in these moments of disaster when we finally realize how precarious our financial […]

Read More

‘Ang Leksyon Sa Kinabuhi’: Usa ka pagsaludo sa mga magtutudlo gikan sa BDO Network Bank

Sa tinuud adunay mga propesyon nga maisip nga dili ra usa ka propesyon, apan usa ka bokasyon labi na kung hapit matag adlaw magpakita kini dili mapasaylo nga kabalaka alang sa kaayohan sa uban. Ang pila sa mga trabaho nga kini kauban ang pagkahimong nars, doktor, kawani sa gobyerno, ug uban pa. Apan sa tanan […]

Read More