Pagpahupay sa kagutom pinaagi sa Hapag Movement posible sa pagdonar sa Globe Rewards points ug GCash

Tungod sa kadaghan sa mga Filipino nga kabus, usa ka programa ang gihimo karon Globe aron makapahupay sa kagutom. Samtang ang nasud naningkamot makab-ot ang kaayuhan, ang Hapag Movement nakigtambayayong sa nagkalain-laing mga partner sa Globe nga ang tinguha mao ang pag batok sa kagutom ug kalisod pinaagi sa teknolohiya. Pagpahupay sa kagutom pinaagi sa […]

Read More