Pagbantay sa recruitment scam — Shell

Nag-isyu og pasidaan ang Pilipinas Shell batok sa mga dautang tawo nga naggamit sa ngalan sa kompanya sa pag-ilad og mga aplikante. Matod pa, ang mga aplikante pangayuan og placement fee ug papaliton og personal protective equipment (PPE). Usa kini nga recruitment scam. Pagbantay sa recruitment scam — Shell Ang mga kasayuran nga naabot sa […]

Read More

Beware of COVID-19 Scams — Fake emails and more!

It’s April Fool’s Day today, and COVID-19 scams exist in large numbers. Cybercriminals are using the public’s secondhand interest against them. There is no doubt that cybercriminals are an agile and resourceful mob as they take advantage of this critical time of the Coronavirus pandemic. Beware of COVID-19 Scams — Fake emails and more! In […]

Read More